Privacy

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze site kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.

Allure Villas respecteert uw privacy en is toegewijd aan de bescherming ervan. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekend dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij hier vertrouwelijk mee om gaan. In de volgende privacyverklaring leggen wij u uit wat we doen met de informatie die bij ons bekend is over u.

Uw account
Bij gebruik van onze website of bij het aanvragen van een optie of maken van een boeking maakt u automatisch een account aan. In uw account geeft u informatie over uzelf en geeft u uw e-mail adres. In een later stadium kunt u ook uw naw-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens invullen. Deze gegevens hebben wij nodig voor het maken van de factuur en de bankgegevens gebruiken wij voor het retour storten van uw borg na uw vakantie. Wij bewaren deze gegevens totdat u het account opheft plus de wettelijke bewaartermijn. U kunt uw account opheffen door contact met ons op te nemen en ons daartoe te verzoeken.

Contactformulier, Nieuwsbrief en Stel een vraag op de website
Met het contactformulier of via de functie 'Stel een vraag op de website' kunt u contact met ons opnemen. U vult hiervoor alleen uw e-mailadres in, dit wordt verder niet gebruikt of opgeslagen. Als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief wordt alleen uw e-mailadres bewaard, totdat u zich uitschrijft uit de nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via een e-mailtje naar info@allurevillasfrance.com kunt u zich ook afmelden.

Verstrekken aan derden
Om onze diensten te kunnen leveren werken we samen met een aantal bedrijven. Hiermee hebben wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen dat uw privacy gewaarborgd is. Denkt u bijvoorbeeld aan het accountantskantoor, de website bouwers en het hostingsbedrijf. Indien gewenst is het mogelijk om een lijst van bedrijven bij ons op te vragen. Met uitzondering van de bovengenoemde bedrijven verstrekken wij uw gegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dit wettelijk verplicht zijn.

Automatisch verzamelde informatie
Wanneer u onze site bezoekt worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:

 • Welke pagina's worden bezocht, voor onze statistieken,
 • Uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider, wanneer u
         het internet op gaat, om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken,
 • De naam van uw computersysteem en type internetbrowser, zodat wij onze sites kunnen blijven verbeteren voor de
         systemen die onze bezoekers gebruiken en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen. 

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Cookies
De website van Allure Villas maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. Deze cookies zijn afkomstig van Allure Villas zelf en partijen waar Allure Villas mee samenwerkt. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie 'Help' van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat. Let op: als u cookies in uw browser hebt uitgeschakeld kunt u niet van de hieronder genoemde toepassingen op onze website gebruik maken.

Zoeken en boeken
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn in uw zoektocht naar een geschikt vakantiehuis en in het traject na uw boeking, biedt Allure Villas verschillende functionaliteiten op haar website, waaronder het uitgebreide zoeken, de lijst van favorieten huizen, en uw persoonlijke Allure Villas account. Daarbij worden bijvoorbeeld uw inloggegevens, opties, reserveringen en uw favoriete huizen onthouden via een cookie.

Uw bezoek aan de website
Om te kunnen meten welke websites bezoekers naar Allure Villas sturen, slaan zowel Allure Villas als deze externe websites gegevens op in een cookie. Komt u bijvoorbeeld op onze site via een betaalde advertentie bij Google, dan zullen deze partijen een cookie plaatsen. Indien u bij ons terecht komt via een wederverkoper (affiliate partner), worden identificatiegegevens van deze partij in een cookie geplaatst.

Webanalyse
Allure Villas maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze bedrijven. Deze metingen gebruikt Allure Villas om haar website continu te verbeteren en te innoveren.

Overig
Cookies afkomstig van Allure Villas zelf kunnen ook worden gebruikt door aan Allure Villas (vennootschapsrechtelijk) verbonden bedrijven.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zullen ons inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam eneen uniek wachtwoord;
 • Wij werken papierloos op kantoor, waardoor er geen gegevens op papier opgeslagen zijn in onze kantoren.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze
          website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;

Uw gegevens inzien en wijzigen
U hebt het recht uw volledige gegevens zoals geregistreerd bij Allure Villas in te zien en aan te (laten) passen. Indien u reeds bij Allure Villas hebt geboekt, kunt u uw gegevens inzien en wijzigen in uw persoonlijke Allure Villas account.

Stelt u geen prijs op promotionele nieuwsbrieven of direct mail? U kunt zich via elke nieuwsbrief laten uitschrijven via de daarvoor opgenomen link.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
 • Het laten corrigeren van fouten 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
 • Intrekken van toestemming 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Veiligheid bij betaling
Uw betalingsgegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. Allure Villas gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies, verminking of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat onder in uw browser verschijnt bij het maken van een betaling.